Akreditacija Visoke strokovne šole za oblikovanje materialov Sežana

By
57
Akreditacija Visoke strokovne šole za oblikovanje materialov Sežana

Svet nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji seji dne 21. 3. 2024 podelila akreditacijo samostojnemu visokošolskemu zavodu Visoka strokovna šola za oblikovanje materialov Sežana, ali kratko: VSOM. Ustanovitelj nove šole je Inkubator d.o.o. Sežana, ki skrbi tudi za prostorske pogoje in opremo Višje strokovne šole ŠC SK Sežana, ki v njegovih prostorih deluje že vse od leta 2008.

 

Posebno zadovoljstvo predstavlja dejstvo, da so ustanovitev VSOM že takoj ob pričetku priprav podprle številne primorske občine, tudi vse kraško-brkinske, pomembne strokovne inštitucije na nacionalni ravni in iz tujine ter res zavidljivo število gospodarskih družb in posameznikov iz širšega polja kreativnih industrij. Podpora se nanaša tudi na prvi študijski program šole, Oblikovanje materialov, pri katerem gre za preplet splošnih inženirskih in oblikovalskih znanj ter veščin z znanji na področju oblikovanja materialov, 3D oblikovanja in oblikovanja nakita, ki jih bodo študenti pridobivali na šoli in preko strokovne prakse v podjetjih.

 

V pripravljalni skupini, ki jo je nesebično vodila in usmerjala dr. Lucija Čok, smo združevali prizadevanja Dorijan Maršič (direktor Inkubatorja d.o.o. Sežana), Jelena Uršič in Jasna Klančišar (ravnateljici Višje strokovne šole Sežana), Tomaž Vadjunec (strokovni sodelavec) ter Anton Marn (v. d. dekana VSOM). Za vložitev vloge za akreditacijo smo oblikovali in pridobili preko 100 dokumentov, s katerimi smo nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu dokazali, da imamo jasno oblikovano strukturo, vizijo in razvojne načrte šole,  posedujemo ustrezne in opremljene prostore, imamo izdelan kakovosten program in predavateljsko ekipo, široko podporo lokalne, nacionalne in mednarodne javnosti ter zagotovljena mesta za izvedbo strokovne prakse.

 

Opravljenega dela ni bilo malo, sploh za relativno maloštevilno delovno skupino. Vendar smo trdno odločeni, da bomo v prihodnjih mesecih in letih vložili še mnogo, mnogo več. Na vseh področjih delovanja VSOM. Vse z namenom, da bomo uspešno sprejeli prvo skupino študentov oktobra 2025 pri programu Oblikovanje materialov, nato pa še številne na tem in drugih študijskih programih. Zaradi široko izražene podpore sem prepričan, da bo študij v Sežani prijeten in strokovno izpeljan, za primorska in slovenska podjetja pa tudi zelo pomemben pri izgradnji mladih kreativnih sodelavcev, ki bodo pomenili tudi kompetenčno prednost za slovensko gospodarstvo v globalni tekmi.

 

Pripravil: Anton Marn, v. d. dekana VSOM

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)