Finančni instrumenti SID banke

By
383
Finančni instrumenti SID banke

SID banka se zaveda, da je za razvoj podjetij in nove prebojne dosežke potrebno ustrezno finančno okolje, ki ga, kot spodbujevalna, razvojna in izvozna banka, v sodelovanju z Republiko Slovenijo in raznolikimi strokovnimi organizacijami pomaga graditi . Programi financiranja SID banke obsegajo posredno (preko poslovnih bank) in neposredno kreditiranje ter lastniško financiranje podjetij, ki šele vstopajo na trg ali pa so na njem že uveljavljena.

SID banka tako zagotavlja neposredno financiranje raziskav, razvoja in inovacij, pri čemer smo program prilagodili tudi glede na COVID-19 ter na tri različne državne pomoči (začasni okvir EK, de minimis in GBER), ki se uporabijo v odvisnosti od potreb in pogojev, ki jih podjetja izpolnjujejo. S tem lahko podjetja prejmejo kredite od 100.000 € do 10 mio € z ugodnimi obrestnimi merami ter ročnostjo od 6 do 12 let, pri nekaterih programih omogočamo tudi višje kritje upravičenih stroškov (do 85%) ter možnost izvedbe projekta/naložbe že pred oddajo vloge.

SID banka preko Sklada skladov (iz sredstev Evropske kohezijske politike), skupaj s finančnimi posredniki (Gorenjska banka in Sberbank) nudi ugodna povratna sredstva financiranja za raziskave, razvoj in inovacije od 10.000 € do 10 mio €, s financiranjem 100 % upravičenih stroškov ter ročnostjo kredita od 3 do 9 let. Prav tako so upravljalci novega sklada Sklad skladov COVID-19, s čemer bo na voljo dodatnih 7,5 mio EUR povratnih sredstev za raziskave, razvoj in inovacije, in jih bo možno prejeti neposredno pri SID banki.

Preko poslovnih bank (Abanka, Addiko, NKBM, Sberbank in Gorenjska banka) lahko financirajo razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije  ter financiranje razvoja družbe znanja in inovativnega podjetništva, ki omogočata financiranje širokega nabora namenov izvedbe, dobo kreditiranja od 1 do 15 let, do 85 % kritje upravičenih stroškov ter kombiniranje sredstev SID banke z EU sredstvi ali s sredstvi poslovne banke, da bi vam zagotovili čim bolj ustrezno financiranje prilagojeno vašim potrebam.

Prav tako podjetjem v začetni fazi SID banka omogoča lastniško in kvazi lastniško financiranje v začetni fazi rasti preko finančnega posrednika – Slovenskega podjetniškega sklada ter lastniško financiranje podjetij v fazi rasti (SEGIP – Slovenski naložbeni program kapitalske rasti) s ciljem podpreti slovenska mala, srednje velika in mid-cap podjetja, privabiti mednarodne naložbe zasebnega kapitala v Slovenijo in graditi finančne in institucionalne zmogljivosti v Sloveniji.

Za vse dodatne informacije v zvezi s financiranjem: 01/ 2007 480 ali na e-mailu: financiranje@sid.si.

Vir: SID banka