Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Osnovni podatki

Naziv: INKUBATOR d. o. o., ekonomske, organizacijske in tehnološke storitve, Sežana
Naslov: Kraška ulica 2, 6210 Sežana
Datum vpisa v sodni register: 3. 3. 1992
Odgovorna oseba: Dorijan Maršič
Datum podelitve pooblastila odgovorni osebi: 19. 6. 2019
Davčna številka: SI96169940
Matična številka: 5570352000

Poslovni prostori se nahajajo na naslovih:

  • Kraška ulica 2, 6210 Sežana
  • Kraška ulica 4, 6210 Sežana
  • Partizanska cesta 82, 6210 Sežana

Notranja organizacijska enota: Izobraževalno-razvojno središče

TRR:

  • IBAN SI56 1010 0003 0187 462, odprt 26. 4. 2001, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
  • IBAN SI56 1010 0005 7091 285, odprt 14. 9. 2018, Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Spletna stran: www.inkubator.si
Elektronski naslov: info@inkubator.si

Informacije javnega značaja po 12. odst., 10.a člena ZDIJZ

Več informacij

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij javnega značaja je Dorijan Maršič.
Podrobnejše informacije javnega značaja so dostopne:

  • z zahtevo na elektronski naslov info@inkubator.si
  • s pisno zahtevo po pošti na naslov Inkubator d. o. o., Sežana,  Kraška ulica 2, 6210 Sežana

Upoštevali bomo le popolne zahteve, ki bodo skladne z določili Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.