Inkubator Sežana praznuje 30 let - Inkubator Sežana

Praznujte skupaj z nami

Najstarejša in ena najuspešnejših inštitucij podpornega okolja za podjetnike letos praznuje 30. obletnico. Inkubator Sežana še naprej ostaja osrednji subjekt podpornega okolja v širši regiji. 
V kolektivu so se odločili, da bo celoletno praznovanje potekalo v delovnem duhu.  

Inkubator d.o.o. Sežana  je organizacija zasebnega prava, ki sta jo septembra 1991 ustanovila Občina Sežana in družba Sloveneta  z namenom spodbujanja in promoviranja podjetniške kulture ter ustvarjanja novih podjetij v občini in širši regiji. Od leta 2016 je edina ustanoviteljica inkubatorja Občina Sežana. 

Inkubator s svojimi storitvami v okviru podpornega podjetniškega okolja omogoča razvoj novih, predvsem start-up podjetij, ki se razvijajo iz inovativnih podjetniških zamisli, nastalih v lokalnem in širšem gospodarskem okolju.  Vanj se lahko vključijo vsi, ki  se podajajo na svojo podjetniško pot, obseg in oblika pomoči pa je odvisna od faze inkubacije v kateri se podjetniška skupina nahaja.  Naloga Inkubatorja je, da tovrstne podjetniške ideje spremlja od začetka razvoja do ustanovitve lastnega podjetja in uveljavitve na trgu. Pri tem družba sodeluje s sorodnimi podpornimi subjekti inovativnega okolja (SIO), predvsem z univerzitetnimi in podjetniškimi inkubatorji, kot tudi tehnološkimi parki in pospeševalniki v Sloveniji, ki delujejo v okviru združenja tehnoloških parkov in inkubatorjev  ter mednarodno v okviru EBN – European Business Network, ter drugimi iniciativami podpornega okolja.

V obdobju od ustanovitve je podjetje redno izvajalo številne aktivnosti podpornega podjetniškega okolja ter v zadnjem obdobju, v okviru rednega sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in javne agencije SPIRIT. Pri tem je uspešno razvijalo tudi dodatne podporne storitve in produkte s pomočjo projektnega sodelovanja na raznih razvojnih projektih sofinanciranih iz programov Evropskega sklada za regionalni razvoj v obdobju finančnih perspektiv od  2007 do  2019 (OP Slovenija – Italija, OP Slovenija – Hrvaška). V tem okviru je Inkubator sodeloval na več projektih, katerih vsebina je bila in je še vedno povezana z razvojem novih inovativnih podjetniških storitev.  

Inkubator je s pričetkom svojega dela v opuščenih prostorih Iskre v Sežani, v teh letih sodobno uredil 7.000 m2 poslovnih prostorov, s preko 100 pisarnami in skupnimi prostori, coworkingom in laboratoriji. Z izvrstnim naborom strokovnjakov in mentorjev je omogočil zagon preko 300 podjetjem z visoko stopnjo preživetja in ustvarjanja novih delovnih mest. Nekatera od teh najdemo tudi med 100 najhitreje rastočimi podjetji Obalno-kraške regije. 

DANES v Inkubatorju Sežana domuje  
59 podjetij
 z 90 zaposlenimi

V inkubatorju smo si zastavili cilj obeležiti 30. obletnico ustanovitve na povsem deloven način:

Za inovativne potencialne podjetnike in start-upe bo tako inkubator še naprej: 

  • Nudil pomoč pri razvoju in ovrednotenju poslovnih ideje ter svetoval pri zagonu podjetja, razvoju novih poslovnih modelov in prodoru na nova tržišča,
  • ponujal svetovanje in mentoriranje na področju razvoja produktov, organizacije procesov, promocije, komuniciranja, trženja, informacijsko-komunikacijskih tehnologij, internacionalizacije, kadrovanja kot tudi na pravnem, davčnem in finančnem področju,
  • spodbujal inovativnost in podjetniško razmišljanje med mladimi,
  • izvajal strokovno prakso ter mentoriranje za študente,
  • v sodelovanju s pedagoškimi in raziskovalnimi inštitucijami razvijal nove študijske programe,
  • identificiral podjetne študente, ki so potencialni bodoči podjetniki in inkubiranci ter
  • zagotavljal materialne pogoje za študentsko in raziskovalno delov v regiji.  
Izkoristiti želimo dediščino in dobre prakse, ki so jih v teh 30. letih zasnovale ekipe inkubatorja ter jih nadgraditi s sodobnimi modeli pomoči podjetniškim talentom zagonskim podjetjem. Nova vizija in strategija razvoja inkubatorja temelji na dveh osnovnih stebrih: podjetništvo in izobraževanje. Sinergije obeh se ponujajo same po sebi. Naloga našega tima je, da jih prepoznamo in udejanjimo s sodobnimi tehnološkimi in pedagoškimi prijemi.
Dorijan Maršič
Direktor

Zgodovina družbe

Ustanovitev Inkubatorja Sežana
V prostorih nekdanje tovarne ISKRA nastane okolje za razvoj podjetništva. V Inkubator se vključijo prva tri podjetja.
Širitev Inkubatorja
Inkubator postane premajhen zaradi vse večjega števila podjetij in povpraševanja po podjetniških podpornih storitvah.
Selitev zrelih podjetij
Prva zrela podjetja prostor v Inkubatorju prepustijo novim podjetjem in si zgradijo svoje poslovne prostore v poslovni coni.
Izgradnja PIC
Z igradnjo Poslovno inovacijskega centra Inkubator pridobi novih 3.000 m2 prostorov.
Prenova starega dela Inkubatorja
S prenovo prostorov nekdanje tovarne Iskra je Inkubator Sežana pridobil dodatnih 13 poslovnih prostorov.
1992
1998
2002-2004
2006
2015-2018