Inkubator Sežana uspešen na razpisu SPIRIT Slovenija

By
698
Inkubator Sežana uspešen na razpisu SPIRIT Slovenija

Po uspešno zaključeni operaciji SIO 2018-2019 je SPIRIT Slovenija, javna agencija Inkubatorju Sežana odobril sofinanciranje izvedbe podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji med leti 2020 ter 2022.

V pretekli operaciji SIO 2018-2019 je Inkubator Sežana prepoznal več kot 40 inovativnih poslovnih idej, pomagal pri zagonu številnim novim podjetjem, potencialnim in start-up podjetnikom nudil mentorski program in ekspertno svetovanje, organiziral dogodke in s tem prispeval k povečanju števila zaposlenih v regiji.

V prihodnjem triletnem obdobju Inkubator Sežana nadaljuje z brezplačnimi podpornimi storitvami v okviru operacije SIO 2020-2022 za potencialne in start-up podjetnike v Obalno-kraški regiji ter načrtuje izvedbo naslednjih aktivnosti:

  • Promocijsko-motivacijski dogodki – Namen teh srečanj bo motivirati, povezovati in usposabljati skupnost talentiranih in podjetniško usmerjenih posameznikov ter start-up podjetij, jim predstaviti podjetniško podporno okolje in podjetniške dobre prakse.
  • Informiranje in svetovanje – Pomoč pri zagonu podjetij, vključitev v inkubator, podajanju informacij o ukrepih in spodbudah države, pomoč pri navezovanju poslovnih stikov, informiranje o raznih razpisih, dogodkih ter delavnicah.
  • Tematski dogodki – Izvedba podjetniških šol in prilagojenih izobraževanj za podporo procesu preverbe podjetniške ideje in rasti ter razvoju start-up podjetij.
  • Mentoriranje – Mentorski program bo namenjen nosilcem podjetniških idej ali skupin za uspešen zagon podjetja in start-up podjetjem za hitrejšo rast in razvoj ter usmerjeno v pripravo učinkovitih poslovnih modelov.
  • Ekspertno svetovanje – Svetovanje bo usmerjeno v vrednotenje programov, tržnih analiz, strategij promocije, raziskovalno razvojnih aktivnosti, pripravo razvojnih projektov, svetovanju na področjih nabave, prodaje, financiranja, kadrovanja, zakonodaje, inoviranja, upravljanje z naprednimi tehnologijami, uvajanje Industrije 4.0, digitalne transformacije itd.
  • Upravljanje in širitev portfelja ciljnih skupin – Sistematično prepoznavanje in vrednotenje inovativnih podjetniških idej v regionalnem okolju.
  • Dvig kompetenc SIO in sodelovanje – Z namenom opravljanja kvalitetnih storitev Inkubator Sežana načrtuje usposabljanje zaposlenih kot tudi sodelovanje z različnimi akterji podjetniškega podpornega okolja.

Inkubator Sežana še naprej ostaja osrednje podjetniško podporno okolje Obalno-kraške regije. Sofinanciranje SPIRIT nam bo omogočilo, da bomo še več podjetniškim pobudam nudili brezplačno pomoč pri razvoju poslovne ideje in prodoru na trg. Zato gre naš poziv vsem, ki imajo inovativne podjetniške ideje, da se oglasijo pri nas. Deležni bodo mentorstva in strokovne pomoči pri postavitvi  poslovnega modela in razvoju produktov.

Dorijan Maršič, direktor Inkubatorja Sežana

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)