Iščemo novega člana ekipe

By
67
Iščemo novega člana ekipe

Inkubator d.o.o. Sežana objavlja prosto delovno mesto, zaposlitev za določen čas (za čas trajanja projekta do 31. 12. 2022), s poskusnim delom 6 mesecev in sicer: »SVETOVALEC (m/ž)«

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • najmanj visokošolska izobrazba 2. stopnje ali visokošolska univerzitetna (prejšnja) izobrazba,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje angleškega in italijanskega jezika.

Delovno področje:

 • informiranje, svetovanje in mentoriranje s področja podjetništva,
 • preverjanje podjetniških idej,
 • organizacija podjetniških dogodkov,
 • sodelovanje v domačih in mednarodnih projektih,
 • pomoč pri izvedbi javnih razpisov in postopkov javnih naročil,
 • pomoč pri rednem delu/obratovanju inkubatorja.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, ki so si jih pridobili z opravljanjem del, ki ustrezajo nalogam delovnega področja tega delovnega mesta,
 • z delovnimi izkušnjami s področja podjetništva in financ.

Prijava:

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druge reference, znanja in veščine, ki jih je pridobil. Priloženo naj bo tudi dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe ter dokazila o delovnih izkušnjah.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu »SVETOVALEC (m/ž)«

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja projekta »Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v RS v letih od 2020 do 2022 »SIO 2020-2022« agencije SPIRIT (do 31. 12. 2022) s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja.

Predvideni datum nastopa zaposlitve je 1. 8. 2021.

Kandidat pošlje prijavo v pisni obliki na naslov Inkubator d.o.o. Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@inkubator.si.

Rok za prijavo: do vključno 22. 6. 2021.

Več informacij: Vsak delovni dan med 8. in 16. uro, 05 7313 500 (Maja Cergol Lipnik).

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Sežana, 6. 6. 2021

Dorijan Maršič, direktor

54321
(2 glasov. Povprečno 5 od 5)