Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020

By in
52
Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2020

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, za katere je dala pobudo Evropska komisija, se podeljujejo kot priznanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Nagrade so namenjene tudi krepitvi podjetniške zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega uresničevanja ter nagrajevanju uspeha.

Natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva« je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim institucijam in entitetam v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju. Od leta 2006 se je prijavilo že več kot 2.800 projektov, ki so skupaj spodbudili ustanovitev več tisoč novih podjetij.

Prijavijo se lahko nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti, kot tudi podporne inštitucije, nosilci izobraževalnih programov in podjetja.

Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenavljanje, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture za pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

Svoj projekt lahko prijavite na eno izmed naslednjih kategorij:

  • Spodbujanje podjetnosti
  • Naložbe v podjetniška znanja
  • Izboljšanje poslovnega okolja
  • Spodbujanje internacionalizacije poslovanja
  • Podpiranje razvoja okolju prijaznih tržnih rešitev in trajnostnega ravnanja z energetskimi viri
  • Družbeno odgovorno in odprto podjetništvo

Nasvet: Evropska komisija v letu 2020 velik poudarek namenja trajnostno naravnanim projektom in naložbam v podjetniška znanja vseh zaposlenih. 

Natečaj poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji se zbirajo prijave na nacionalni ravni do najkasneje 5.junija 2020. Dve najbolje ocenjeni prijavi se s strani SPIRIT, javne agencije posredujeta na Evropsko komisijo do najkasneje 3.julija 2020. Strokovna komisija do novembra 2020 oceni vse prispele prijave in najboljše nagradi z »Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva«. Nagrade se podelijo na prireditvi v okviru evropskega srečanja MSP, ki bo potekalo novembra 2020 v Berlinu.

Izmed prijavljenih projektov oz. dobrih praks bo nacionalna strokovna komisija izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo komisija sledila naslednjim merilom:

  1. Izvirnost in izvedljivost: Zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
  2. Vpliv na lokalno gospodarstvo: Predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
  3. Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: Predložitev dokazil, da je več kot ena interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo njihovo sodelovanje?
  4. Prenosljivost: Pojasnilo, kako je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Zaradi geografske in kulturne različnosti Evropske unije se lahko pričakuje, da bodo najboljše prakse, prijavljene na natečaj, pokazale različne načine, kako so regije, centri, mesta, kraji in skupnosti ustvarjalno uresničili podjetništvu prijazna okolja in prakse.

Prijava: Z zanimanjem pričakujemo vaše prijave, ki jih lahko posredujete na predpisanem obrazcu najkasneje do 5. junija 2020.

Dodatne informacije:

Za pojasnila se obrnete na nacionalno koordinatorko mag. Mojca Skalar Komljanc, e-naslov: mojca.skalar@spiritslovenia.si, Tel: 0590 89 528.

Vir: SPIRIT Slovenija