Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2021

By
223
Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2021

Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva, za katere je dala pobudo Evropska komisija, se podeljujejo kot priznanje in odlikovanje izjemnih pobud za podporo podjetništvu. Nagrade so namenjene tudi krepitvi podjetniške zavesti, dejavnosti podjetniške politike in njenega uresničevanja ter nagrajevanju uspeha.

Natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva« je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim institucijam in entitetam v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji, ki spodbujajo podjetništvo in mala podjetja na nacionalnem, regionalnem ali lokalnem nivoju.

Prijavijo se lahko nacionalne institucije in organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti, kot tudi podporne inštitucije, nosilci izobraževalnih programov in podjetja.

Za nagrade se lahko potegujejo tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in zasebnim sektorjem, katerega namen je zagotavljati financiranje, vzpostavljanje, prenavljanje, vodenje ali vzdrževanje infrastrukture za pomoč pri ustanavljanju, rasti in razvoju podjetij.

Svoj projekt lahko prijavite na eno izmed naslednjih kategorij:

  • Spodbujanje podjetnosti
  • Naložbe v podjetniška znanja
  • Izboljšanje poslovnega okolja
  • Spodbujanje internacionalizacije poslovanja
  • Podpiranje trajnostnega prehoda
  • Odgovorno in odprto podjetništvo

Natečaj poteka dvostopenjsko. Na prvi stopnji se zbirajo prijave na nacionalni ravni do najkasneje 20. 5. 2021. Do šest najbolje ocenjenih prijav (po največ ena iz vsakega področja) se na nacionalni ravni nagradi s finančno spodbudo 3.000,00 EUR z namenom boljše promocije nagrajenih projektov.

Izmed prijavljenih projektov oz. dobrih praks bo nacionalna strokovna komisija izbrala dva slovenska predstavnika, ki bosta zastopala Slovenijo. Pri tem bo komisija sledila naslednjim merilom:

  1. Izvirnost in izvedljivost: Zakaj je projekt uspešen? V čem je njegova inovativnost?
  2. Vpliv na lokalno gospodarstvo: Predložitev podatkov, ki potrjujejo uspešnost.
  3. Izboljšanje odnosov med lokalnimi interesnimi skupinami: Predložitev dokazil, da je več kot ena interesna skupina imela koristi od uresničenja te pobude? Zakaj so bile vključene in kakšno je bilo njihovo sodelovanje?
  4. Prenosljivost: Pojasnilo, kako je pristop mogoče ponoviti v regiji in drugje v Evropi?

Zaradi geografske in kulturne različnosti Evropske unije se lahko pričakuje, da bodo najboljše prakse, prijavljene na natečaj, pokazale različne načine, kako so regije, centri, mesta, kraji in skupnosti ustvarjalno uresničili podjetništvu prijazna okolja in prakse.

Nasvet: Evropska komisija v letu 2021 velik poudarek namenja trajnostno naravnanim projektom in digitalizaciji.

Prijava: Z zanimanjem pričakujejo vaše prijave, ki jih lahko posredujete na predpisanem obrazcu najkasneje do 20. 5. 2021.

Dodatne informacije

Za pojasnila se obrnete na nacionalno koordinatorko mag. Mojca Skalar Komljanc, e-naslov: mojca.skalar@spiritslovenia.si, Tel: 0590 89 528.

Vir: SPIRIT Slovenija