Marketinške veščine za umetnike ter gostovanje Mongolske univerze

By
25
Marketinške veščine za umetnike ter gostovanje Mongolske univerze

Šolski center Srečka Kosovela Sežana je 17. novembra 2023 organiziral konferenco projekta Marketing 4 Artists. Konferenca je bila zaključna aktivnost projekta, ki poteka v okviru  programa #Erasmusplus strateškega partnerstva ter ga sestavljajo institucije iz Slovenije, Finske, Belgije, Španije, Italije in Romunije. Na konferenci so bili prisotni tudi predstavniki Mongolske univerze za znanost in tehnologijo.

 

Izobraževalna platforma za poučevanje trženja

Konferenca je potekala kot zaključni dogodek projekta Marketing 4 Artists (M4A), katerega namen je prilagoditi poklicno izobraževanje potrebam trga dela, povečati privlačnost umetniških učnih načrtov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter študentom umetnosti zagotoviti potrebna marketinška znanja, s končnim ciljem okrepiti njihovo prihodnjo poklicno kariero.

Uvodoma je direktor Šolskega centra Srečka Kosovela Dušan Štolfa pozdravil projektne partnerje in občinstvo. Maja Prešeren, koordinatorica projekta in profesorica trženja je predstavila izobraževalno platformo za usposabljanje učiteljev umetnosti in študentov umetniških smeri kot učinkovito rešitev za šole poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju umetnosti. Slednja povečuje privlačnost sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju umetnosti. V okviru projekta so bila poleg razvite izobraževalne platforme, pripravljena še priporočila za uporabo izobraževalnih modulov šolam, regionalnim / nacionalnim / EU odločevalcem ter izvedena mednarodna raziskava s pregledom dobrih praks v različnih evropskih državah.

Izobraževalni trikotnik

Konferenca je predstavila primer dobre prakse poučevanja trženja umetnikov. Z vidika profesorja je svoje videnje poučevanja trženja prestavil doc. dr. Aleš Lipnik iz Fakulteta za dizajn · Faculty of Design. Nato so svoje videnje učenja trženja predstavile še študentke Fakulteta za dizajn · Faculty of Design Ajda Kristan, Eva Gulin in Špela Gosnik. S svojo zavzetostjo in strokovnim vodstvom profesorjev na Fakulteti za dizajn ter v sodelovanju z Inkubator Sežana so razvile znamko Moja zverinica.

Kot zaključek izobraževalnega trikotnika je sledila še predstavitev podjetniških programov #inkubatorsezana. Maja Cergol Lipnik je pri tem poudarila koristi tesnega sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetniškimi podpornimi institucijami ter predstavila kako Inkubator Sežana podpira inovativne umetnike.

Internacionalizacija umetnikov kot element trženja

Posebni gostje konference so bili profesorji iz Mongolian University of Science and Technology (MUST) s katerimi ima Šolski center vzpostavljeno tesno sodelovanje na področju poučevanja umetnikov, dr. Narantogtokh Davaajav, Prof. dr. Tseyin-Oidov Batsaikhan in dr. Gantulga Okhinoo 🤝.  Profesorji so predstavili svoj pogled na poučevanje trženja umetnikov ter festival Golden Mouse, kot odlično marketinško orodje za dijake in študente umetnosti.

Za zaključek sta svoje videnje o marketinških veščinah umetnikov podala še študenta Minea Vrabl in Juri Tenze iz Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola, ki sta se skupaj s sošolko Alja Resman udeležila omenjenega festivala v Mongoliji ter mednarodno izkušnjo uporabila v marketinške namene.

Foto: Martina Birsa, študentka ŠC Srečka Kosovela

Članek: LinkedIn

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)