Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja

By
666
Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja

Slovenski podjetniški sklad razpisuje ugodne mikrokredite za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji (P7R 2018) v višini od 5.000 do 25.000 EUR za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva.

Ugodnosti mikrokredita:

 • nižje zahteve po zavarovanju
 • nižja obrestna mera
 • ročnost kredita do 60 mesecev
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 • stroški kredita se ne zaračunavajo

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem ali obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem ali obmejnem območju,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Roki prijave:

 • 1. 7. 2019
 • 1. 9. 2019
 • 1. 10. 2019

Več informacij:

Vir: Slovenski podjetniški sklad