Množično financiranje

By
1056
Množično financiranje

Množično financiranje obstaja že dlje časa, prvi slovenski projekti so potekali pred skoraj 10. leti. Znanje in priložnosti za množično financiranje pa so vedno bolj dosegljivi, saj je z letošnjim letom platforma Kickcstater odprla možnost tudi za slovenska podjetja. 

O čem bo govora?

  • Kaj je množično financiranje
  • Vrste množičnega financiranja
  • Trendi 
  • Novosti (zakonodajne) znotraj EU in ZDA
  • Potek kampanje in priprava nanjo
  • Primer dobre prakse Bird Buddy 

Koga bomo gostili

Marina Markežič

Unlawked

Matija Milkovič Biloslav

Bird Buddy

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.