Podjetništvo na podeželju

By
1141
Podjetništvo na podeželju

12. november 2020 16.00 - 19.30

 

Delavnica je namenjena potencialnim podjetnikom s podeželja.

Udeležencem delavnice želimo približati podjetništvo na podeželju, da bodo lahko na učinkovit in uspešen način razvili poslovni model za realizacijo lastne poslovne ideje.

PROGRAM
 webinarja

Podjetništvo, razvoj ideje, razvoj podeželja

Predavatelj:
mag. Andrej Medved

VSEBINA:

  • Inovativne podjetniške ideje in povezovanje deležnikov na podeželju (primeri).
  • Poslovno modeliranje in razvoj inovativnih podjetniških rešitev.
  • Vrednotenje idej in izdelava lastnega poslovnega modela v IKT orodju (Mikrobiz).

Finance in računovodstvo

Predavatelj:
Jure Džampo

 

VSEBINA:

  • Osnove gospodarskega in davčnega prava, poslovne funkcije (finance in računovodstvo, nabava, proizvodnja, trženje/prodaja).
  • Ustanovitev podjetja, management (planiranje, organiziranje, vodenje in kontrola), ravnanje z ljudmi pri delu.

Primer dobre prakse

Denis Goja

VSEBINA:

  • Podjetniški pristop na primeru vasi Padna, Slovenska Istra.
Projekt KAŠTELIR sofinancira ESRR v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

VODILNI PARTNER PROJEKTA:
Občina Komen

Avtor fotografije: Rafael Marn