PREGLED PROJEKTA

Inovativen pristop, ki ga projekt predvideva v povezavi z izzivom reševanja slabe izkoriščenosti kulturne dediščine, predvideva kreacijo novih turističnih čezmejnih proizvodov, ki združujejo novi Čezmejni mitski park z nizom storitev v smislu gospodarskega razvoja in razvoja trajnostnega modela turizma.

Revitalizirana dediščina bo spodbudila razvoj malega gospodarstva na teh območjih, odprla bo možnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest in zaposlovanje mladih. Novo razviti turistični proizvodi bodo obogatili sedanjo turistično ponudbo z oživitvijo mitskega izročila, to je nematerialne kulturne dediščine v lokacijah novo urejenega Čezmejnega mitskega parka.

Projekt bo direktno obravnaval temo slabe izkoriščenosti dediščine najprej z neposrednimi ukrepi za valorizacijo in boljšo prepoznavnost čezmejnega parka kot celote. Preurejene lokacije bodo baza za kreacijo novih turističnih proizvodov, v katere bo vključena bogata ponudba storitev in animacijskih programov za otroke, mlade in odrasle s polnim trajnostnim izkoriščanjem priložnosti, ki jih nudi teritorij potom oblik turizma na prostem, kot so pohodništvo, kolesarjenje in jahanje.

Vključene lokacije na območju občine Hrpelje-Kozina in občine Mošćeniška Draga bodo združene v Čezmejni mitski park, ki bo dobil poenoten izgled. Namesto klasičnih označevalnih tabel bodo uporabljeni inovativni novi pristopi označevanja s kamnitimi elementi (označevalci), ki ne onesnažujejo okolja.

Novost prestavlja tudi to, da bo ob obisku ene od dveh lokacij obiskovalcem virtualno prikazana tudi druga, kar jih bo privlačilo, da bodo potem lokacijo tudi fizično obiskali. Za goste, ki bodo želeli poti in zgodbe mitskega parka odkrivati sami, bo na voljo inovativna mobilna aplikacija za vodenje po parku.

Izbrani celoviti pristop predstavlja inovativnost v sedanji čezmejni ponudbi. Tovrstni tematski parki so edinstveni na evropskem nivoju, saj drugod zaradi izgube predkščanskega mitskega izročila ne obstajajo (še posebno v Zahodni Evropi).

Vodilni partner:

Projektni partnerji:

Čas trajanja projekta: od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2021

Proračun projekta: 745.050,00 EUR

Projekt MITSKI PARK je sofinanciran iz  Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Programa sodelovanja Interreg V – A Slovenija – Hrvaška  2014-2020.

 

Mitski Park