Razvojno partnerstvo Villa Fabiani

PREGLED PROJEKTA

Operacija vzpostavlja podporno okolje, ki si prizadeva za odličnejši premik k butični ponudbi z višjo dodano vrednostjo.

Operacija uresničuje cilje Strategije lokalnega razvoja na območju občin Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana v letu 2020, ki se financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen in cilji

  • ustvariti eno novo delovno mesto
  • vzpostavitev nove prodajne verige
  • spodbujanje povečane pridelave in samooskrbe,
  • vzpostavitev nove blagovne znamke s prototipi različnih embalaž
  • izvedba šestih izobraževanj, najmanj petih ogedov ponudb turističnih kmetij na terenu in najmanj pet priporočil za izboljšave
  • oblikvanje najmanj osmih novih turističnih paketov, ki obiskovalce povezujejo neposredno s prideovalci in jim omogoča nakup na domačem dvorišču
  • ponuditi tri električna kolesa, ki bodo na razpolago na turističnih lokacijah vseh štirih občin,
  • razvoj vsaj petih novih butičnih produktov za prodajo pod blagovno znamko Villa Fabiani,
  • izboljšave na kmetiji: nova celostna podoba, nakup nove opreme za izvajanje doživljajskega programa za obiskovalce, vsaj tri nova mreženja kmetij, oddaljenih od turističnih tokov,
  • zagotovitev predstavitve oziroma ogleda dobre prakse s podobno zasnovanim razvojnim partnerstvom.

Operacija se sofinancirana iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja