SIO-INKSEŽANA-2020-2022

PREGLED PROJEKTA

Inkubator Sežana v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – Spirit izvaja program podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih 2020 do 2022 »SIO 2020-2022«.

Namen

  • Povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem.

  • Povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij.

  • Premagovanje ovir hitro rastočih podjetij.

Pričakovani rezultati

identificiranih poslovnih idej
podprtih potencialnih podjetnikov
podprtih start-up podjetnikov

Ciljne skupine

  • Inovativni potencialni podjetniki (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci);
  • Nova in obstoječa inovativna podjetja »start up«.
  • Hitro rastoča podjetja s potencialom globalne rasti »scale up«.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2020-2022, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

Povzetek projekta

  • Trajanje: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
  • Cilji: Prispevati k spodbujanju nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up.
  • Ciljne skupine: Inovativni potencialni podjetniki in nova in obstoječa podjetja s potencialom hitre rasti »start up«