Razpis Circular Invest - dostop do virov financiranja za projekte krožnega gospodarstva na lokalni ravni

By
133
Razpis Circular Invest - dostop do virov financiranja za projekte krožnega gospodarstva na lokalni ravni

Njihova naloga je  podpreti nosilce projektov z zagotavljanjem podpore, ki jo potrebujejo za razvoj projektov krožnega gospodarstva, pripravljenih na naložbe na lokalni in regionalni ravni.

Mesta in regije imajo pomembno vlogo pri prehodu na bolj krožno družbo, saj delujejo v ključnih sektorjih, kot so ravnanje z odpadki, mobilnost, energija, uporaba zemljišč in mnogi drugi. CircularInvest bo mestom in regijam pomagal pri ukrepanju krožnih strategij z odstranjevanjem ovir in zapiranjem vrzeli med nosilci projektov krožnega gospodarstva in vlagatelji.

CircularInvest je projekt PDA (Project Development Assistance), ki ga financira Evropska unija za pomoč pobudi krožna mesta in regije (CCRI) in omogoča izvajanje akcijskega načrta za krožno gospodarstvo.

KDO JE UPRAVIČEN DO POMOČI

CircularInvest storitve obravnavajo zasebne in javne nosilce projektov krožnega gospodarstva z dokazanim lokalnim in regionalnim vplivom. Upravičeni kandidati vključujejo lokalne in regionalne vlade, združenja lokalnih občin, komunalne družbe, organizacije za ravnanje z odpadki, lokalna in regionalna združenja ter zasebna podjetja.
Projekti
prosilci morajo izpolnjevati naslednja merila za upravičenost:

  1. Lokacija v državi članici EU ali pridruženi državi HE: Prosilci (enotni subjekt/organizacija ali skupina organizacij/subjektov) morajo biti v državi članici EU ali pridruženi državi HE.
  2. Lokalna razsežnost/vpliv: Projekt mora imeti lokalno dimenzijo/vpliv. To pomeni, da bi si moral prizadevati za ustvarjanje vpliva na določenem geografskem območju (občina, skupina občin in regij v eni od držav članic EU ali pridruženih držav HE.
  3. Skupna naložba: Znesek finančnih sredstev, ki jih projekt išče, ne sme presegati 20M€.
  4. Skladnost s sistemom klasifikacije krožnega gospodarstva EU: Projekt lahko spada pod eno ali več kategorij sistema kategorizacije EU za krožno gospodarstvo.
  5. Skladnost z interesnim sektorjem akcijskega načrta za krožno gospodarstvo (CEAP) EU: Projekti morajo obravnavati eno ali več vrednostnih verig krožnega gospodarstva, kot je navedeno v akcijskem načrtu EU za krožno gospodarstvo.
  6. Zaveza vlagatelja, če je izbrana: Vlagatelj mora zavezati potrebne človeške vire, če so izbrani, za delo z dodeljenimi strokovnjaki ter za izvajanje dogovorjenih dejavnosti in pridružiti se dogodkom mreženja, ki jih organizira CircularInvest
  7. Jezik: Vlagatelj (in partnerji, če se uporablja konzorcij) mora imeti dobro stopnjo tekočega v angleščini. Prijavni obrazec je treba izpolniti samo v angleščini

 

Rok oddaje: 30. junij 2023

Razpis je dosegljiv na tem naslovu: https://www.circularinvest.eu/about

Več o tem: CircularIvest 1st Call EoI

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)