Razpis na delovno mesto »STROKOVNI SODELAVEC ZA ADMINISTRACIJO (m/ž)«

By
101
Razpis na delovno mesto »STROKOVNI SODELAVEC ZA ADMINISTRACIJO (m/ž)«

Inkubator d.o.o. Sežana objavlja prosto delovno mesto, zaposlitev za določen čas za 100% delovni čas  od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, s poskusnim delom 3 mesece in sicer: »STROKOVNI SODELAVEC ZA ADMINISTRACIJO (m/ž)«

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • V. raven izobrazbe
 • 1 leto delovnih izkušenj,
 • Znanje tujih jezikov.

Delovno področje:

 • sprejemanje, razvrščanje, klasifikacija in odprava dokumentarnega gradiva,
 • urejanje dokumentarnega gradiva,
 • vodenje seznamov in pregledov,
 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja in drugih administrativno tehničnih opravil,
 • posredovanje splošnih informacij strankam,
 • pomoč pri urejanju arhiva družbe,
 • opravljanje tajniških in administrativnih del za potrebe družbe,
 • promocija inkubatorja in odnosi z javnostmi,
 • sodelovanje z računovodstvom,
 • urejanje spletnega portala,
 • koordiniranje in pripravljanje nalog pri urejanju administrativnih in drugih gradiv in publikacij,
 • dela po navodilu direktorja

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • z najmanj eno leto delovnih izkušenj na delovnih mestih s kompetencami na področju administrativnih del

Prijava:

Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druge reference, znanja in veščine, ki jih je pridobil na področju izobraževalnega podpornega okolja. Priloženo naj bo tudi dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe ter dokazila o delovnih izkušnjah.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu »STROKOVNI SODELAVEC ZA ADMINISTRACIJO (m/ž)«.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, s polnim delovnim časom z možnostjo podaljšanja.

Predvideni datum nastopa zaposlitve je 1. 1. 2024.

Kandidat pošlje prijavo v pisni obliki na elektronski naslov Inkubator d.o.o. Sežana, info@inkubator.si.

Rok za prijavo: do vključno 30. 11. 2023.

V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Sežana, 20. 11. 2023                                                                                      Dorijan Maršič, direktor

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)