Scale up Academy Sežana

Brezplačna akademija je namenjena 
start-up in scale-up podjetjem, ki:

 • se nahajajo v zgodnji fazi rasti,
 • imajo že razvit izdelek oz. storitev,
 • imajo prepoznan potencial hitre rasti.
BREZPLAČNA
 akademija za start-up in scale-up podjetja

PROGRAM E-IZOBRAŽEVANJ

 • UVODNO SREČANJE – 5. november 2020 (16.30 – 19.30)
 • 1. modul – 18. november 2020 (16.00 – 19.00):
  PREGLED TRENUTNEGA POSLOVANJA – TRG, POSLOVNI MODEL
 • 2. modul –  19.  november 2020 (16.00 – 19.00):  
  PREGLED TRENUTNEGA POSLOVANJA – EKIPA 
 • 3. modul – 2. december 2020 (16.00 – 19.00): 
  OCENA FINANČNIH ZAHTEV – OBLIKOVANJE RAZVOJNEGA IN NALOŽBENEGA NAČRTA
 • 4. modul – 3. december 2020 (16.00 – 19.00): 
  OCENA FINANČNIH ZAHTEV – OCENA RASTI IN POTREB PO FINANCIRANJU
 • 5. modul – 20. januar 2021 (16.00 – 19.00):
  IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH VRZELI
 • 6. modul –  21. januar 2021 (16.00 – 19.00): 
  GRADNJA KOMPETENC 
 • 7. modul –  3. februar 2021 (16.00 – 19.00):
  VALIDACIJA NAČRTA IN TEHNIKE PITCHANJA
 • 8. modul – 4. februar 2021 (16.00 – 19.00):
  PRIPRAVA NA PITCHANJE PRED INVESTITORJI
 • ZAKLJUČNI PITCHING PRED INVESTITORJI – 17. marec 2021

COACHING PROGRAM

 • Štirimesečni coaching program
 • Delo z izkušenim ekspertnim svetovalcem 1 : 1

Zrastite skupaj
z nami

Kako poteka prijava in akademija?

 • Prijavite se prek zgornje spletne prijavnice.
 • V selekcijskem postopku bo Inkubator Sežana izbral inovativna start-up in scale-up podjetja s potencialom hitre rasti ter jih vključil v program.
 • Akademija je sestavljena iz e-izobraževanj in coaching programa.
 • Akedemija bo potekala v angleškem jeziku.

Inkubator Sežana si pridružuje pravico do spremembe programa.

Kaj lahko pričakujete?

 • Razumevanje širšega konteksta scale-up podjetij.
 • Razumevanje finančnih potreb podjetja in identifikacija ustreznega financiranja (nepovratna sredstva, posojila, lastniški kapital, itd.).
 • Oblikovan razvojni in naložbeni načrt.
 • Pregled kompetenc ključnih zaposlenih z namenom učinkovitejšega izvajanja razvojnega in naložbenega načrta.
 • Predstavitev razvojnega in naložbenega načrta vlagateljem tveganega kapitala.
 • Coaching program z izkušenim ekspertnim svetovalcev za hitrejšo rast in razvoj.
 • Mreženje in nova poslovna poznanstva.
 • Potrdilo o udeležbi v akademiji.
V sodelovanju z  
META GROUP
 strokovnjaki

Luigi Amati

META Group

Andrea Di Anselmo

META Group

Francesca Natali

META Group

Lorenzo Valeriani

META Group

Jurij Giacomelli

Giacomelli Media

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.