Slovenski podjetniški sklad objavil nove vavčerje

By
277
Slovenski podjetniški sklad objavil nove vavčerje

Slovenski podjetniški sklad je objavil štiri javne pozive za vavčerje: Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujinoVavčer za udeležbe na mednarodnih forumih ter Vavčer za tržne raziskave tujih trgov.

Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki jim bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetja bodo lahko hitro in na enostaven način prejela vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji bodo na voljo skozi vse leto.

Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih

 • Namen vavčerja za udeležbe  je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini ter povečanje širše prepoznavnosti MSP, njihovih dosežkov, izdelkov oz. storitev.
 • Cilj: pridobitev novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih.
 • Povečanje konkurenčnosti MSP in s tem dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
 • Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji), spodbuditi podjetja za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti.
 • Cilj:  povečanje možnosti prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih ter pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij.
 • MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij in B2B srečanj s podjetji.
 • Namen vavčerja je spodbuditi MSP k udeležbi na organiziranih skupinskih predstavitvah slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini, predstavitev izdelkov in storitev MSP, pridobivanje novih poslovnih kontaktov, povečanje možnosti za sklepanje poslov in prepoznavanje svoje konkurence ter trendov v posamezni panogi.
 • Cilj: izboljšanje svoje konkurenčne prednosti ter možnosti za povečanje dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.
 • Namen vavčerja je spodbuditi MSP k izdelavi tržnih raziskav tujih trgov, da proučijo možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih.
 • Izvedba: zunanji izvajalec/zbiranje in obdelava podatkov s ciljem identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja, ocene ustreznosti izdelkov ali storitev za potrebe tujega trg, priprave načrta za prilagoditev izdelkov ali storitev potrebam tujega trga.
 • Cilj: povečanje konkurenčnosti MSP, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

 

Brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.

Vir: Slovenski podjetniški sklad