Socialno in inkluzivno podjetništvo

By
70
Socialno in inkluzivno podjetništvo

Podjetništvo ima v gospodarstvu pomembno vlogo, saj je gonilo inovacij in ustvarjanja delovnih mest. Prav tako ima velik potencial na področju krepitve socialne vključenosti, saj ponuja še eno možnost za pridobivanje dohodka in prispevanje k družbi. Vendar ta potencial ne bo uresničen, dokler ne bo vsakdo imel priložnosti za ustanovitev podjetja in uspešno (samo)zaposlitev. Številne skupine prebivalstva, kot so ženske in starejši, so še vedno premalo zastopani pri ustanavljanju podjetij in (samo)zaposlovanju, medtem ko drugi, npr. mladi, pogosto ustanavljajo podjetja, ki imajo običajno nizko stopnjo preživetja.

Več  v članku: Socialno in inkluzivno podjetništvo

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)