Sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2020

By
1
Sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Hrpelje - Kozina za leto 2020

Predmet javnega razpisa  je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer za:

  • sofinanciranje prve zaposlitve oz. pripravništva za kritje stroškov dela (ukrep 1),
  • sofinanciranje novih zaposlitev za kritje stroškov dela (ukrep 2),
  • sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (ukrep 3).

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2020 znaša 20.000,00 EUR.

Rok za predložitev vlog:  do vključno 18. 9. 2020 

Dodatne informacije: Oddelek za družbene dejavnosti Občine Hrpelje – Kozina, Kontaktna oseba: Vasja Valenčič, tel: (05) 620 53 69.

Vir: Občina Hrpelje – Kozina