Svetovanje in informiranje

Svetovanje in informiranje

Za potencialne podjetnike in zagonska podjetja

Področja svetovanja

 • svetovanje pri razvoju poslovne ideje
 • svetovanje za izbiro primerne statusne oblike podjetja
 • svetovanje glede vsebine, priprave in vzdržnosti poslovnih modelov
 • osnovno svetovanje glede davka na dodano vrednost in davka od dohodkov pravnik oseb
 • svetovanje pri pripravi finančnega načrta in pridobivanja virov financiranje
 • kako kontrolirati poslovanje, upravljati terjatve ter nadzirati stroške
 • svetovanje podjetjem pri vstopu na tuje trge
 • svetovanje pri zaščiti avtorskih in sorodnih pravic
 • svetovanje pri zaščiti pravic industrijske lastnine (znamke, modeli, patenti, poslovne skrivnosti)
 • svetovanje na področju pogodbenega prava (avtorske pogodbe, licenčne pogodbe, sporazum o nerazkrivanju informacij oz. t. i. Non disclosure agreement – NDA)
 •  svetovanje pri iskanju veljavnih pravic industrijske lastnine v Sloveniji in tujini po bazah podatkov
 • informiranje o odprtih razpisih
 • svetovanje glede ustreznih programov za razvoj projektne ideje