Veronika Gruden

Veronika Gruden

PODROČJE

  • Upravljanje s kakovostjo,
  • upravljanje s človeškimi viri