Udeležba na srečanju Evropskega sveta za inovacije (EIC)

By
206
Udeležba na srečanju Evropskega sveta za inovacije (EIC)

Inkubator Sežana se je 10. februarja 2023 udeležil on-line srečanja, ki ga je organiziral Evropski svet za inovacije (EIC). Med 24 vključenimi partnerji je sežanski Inkubator edini predstavnik iz Slovenije.

Program ekosistemskih partnerstev in podpore sovlaganju je pilotna pobuda, ki jo financira Evropski svet za inovacije. Poteka od decembra 2021, trajala pa bo do konec letošnjega leta (z možnostjo podaljšanja). EIC želi biti aktivni povezovalec v evropskem inovacijskem sistemu, predvsem na naslednjih področjih:

  • Vzpostavitev sistemskega partnerskega povezovanja, kjer skupina dopolnjujočih se akterjev ustvarja večjo vrednost od vsote vrednosti posameznikov
  • Postati zanesljiv partner z dodano vrednostjo, dinamičnostjo in povezanostjo s sedanjim ekosistemom

Storitve poslovnega pospeševanja EIC že zagotavljajo njegovi skupnosti dostop do svetovalcev, mentorjev, strokovnega znanja, poslovnih partnerjev in usposabljanja. Toda ta nova mreža specializiranih partnerjev bo izboljšala to ponudbo. Cilj je vzpostaviti partnerstvo z organizacijami, ki so sposobne obravnavati visoko individualizirane potrebe upravičencev, pri katerih lahko pomagajo le izbrani akterji ekosistema, kot so:

  • delavnice o temah, o katerih še ni bilo govora v sklopu tega programa
  • zelo specifične storitve, kot je npr. uporaba specifične laboratorijske opreme
  • vključevanje v partnerske pospeševalnike in inkubatorje glede na posamezno fazo in specifičnost projekta

Novi partnerji EIC bodo dobili dostop do podatkov o najbolj obetavnih start-upih v Evropi. Partnerstvo z EIC bo tudi priložnost za seznanitev z novimi načini financiranja ali poslovnimi priložnostmi (že obstoječi posli ali pri sklepanju novih).

Več informacij:

EIC Ecosystem Partnership – EIC Partners Onboarding Brief – 10.02.2023

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)