Vavčer za prototipiranje

By
854
Vavčer za prototipiranje

Inkubator Sežana v okviru operacije SIO 2020-22 izvaja uvodne diagnostične intervjuje, ki podjetnikom omogočajo oddajo vloge za pridobitev vavčerja za prototipiranje

Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Upravičeni stroški: do 30. 9. 2023
Sofinanciranje upravičenih stroškov storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa:

  • dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje
  • do sofinanciranja v višini 60 % so upravičene aktivnosti, ki bodo izvedene in plačane znotraj obdobja upravičenosti
  • za sofinanciranje upravičenih stroškov je dovoljeno uveljavljati največ dva računa zunanjih izvajalcev

Najmanjša spodbuda: 500 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR
Skupaj sredstva JP 2020 -2023: 1.000.000 EUR

Posebni pogoji:

  • Pred oddajo vloge mora prijavitelj opraviti uvodni diagnostični intervju pri izbranem SIO (praviloma v regiji kjer ima prijavitelj sedež), kateremu predstavi projekt.
  • SIO na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO, ki je obvezna priloga vloge.
  • Pri izboru zunanjega izvajalca mora upravičenec ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
  • Izbrani zunanji izvajalec ne more biti prijavitelj po tem javnem pozivu, hkrati prijavitelj ne more biti zunanji izvajalec drugim prijaviteljem.
  • Izbrani zunanji izvajalec je lahko tudi SIO, če ta razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO.
  • Prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na ta javni poziv.
  • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva enkrat v obdobju do leta 2023.

Vir: Slovenski podjetniški sklad

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)