Vizija industrije 2030

By
676
Vizija industrije 2030

Končno poročilo Vizije evropske industrije 2030

Ekspertna skupina Industry 2030 high level industrial roundtable je Evropski komisiji predstavila končno poročilo o prihodnosti industrije do leta 2030. V njem je predstavljena vizija transformacije evropske industrije ter smernice do leta 2030. Poročilo predlaga posebne ukrepe na področju inovacij in tehnološkega razvoja, prehoda v podnebno nevtralno industrijo, krepitve globalne konkurenčnosti ter razvoja kadrov, veščin in vrednot.

Ključni izzivi Vizije industrije 2030:

  • Voditeljstvo skozi tehnologije, inovacije in trajnosti
  • Razvoj veščin
  • Strateška postavitev mrež vrednosti
  • Pravično, konkurenčno in agilno poslovno okolje
  • Socialna pravičnost in dobrobit

Vir: Evropska komisija