Poziv za vključitev v podjetniški inkubator

Vabimo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja, da postanejo člani stimulativnega podjetniškega okolja in z našo pomočjo razvijajo inovativne podjetniške ideje.

KAJ NUDIMO

  • Brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja.
  • Pomoč izkušenega osebja pri namestitvi in razvoju podjetniške ideje.
  • Trimesečno brezplačno uporabo delovnega mesta v coworking prostoru.
  • Kasnejši ugoden najem poslovnih prostorov, mreženje z več kot petdesetimi podjetji.

POGOJI SODELOVANJA

  • Prijavijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne presega tri leta. 
  • Prednost imajo posamezniki, skupine ali podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve.

PRIJAVE

  • Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za sprejem v Inkubator, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe.
  • Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega jih bomo vključili v Inkubator Sežana.
  • Vlogo za vključitev lahko oddate do 31. decembra 2023.

Predinkubiranec je posameznik ali podjetniška skupina ter podjetje, ki razvija nov izdelek, storitev ali proces na osnovi lastnega znanja z visoko stopnjo dodane vrednosti. Na dan vstopa v inkubator podjetje ne sme biti starejše od 42 mesecev.

Predinkubiranec je posameznik ali podjetniška skupina ter podjetje, ki razvija nov izdelek, storitev ali proces na osnovi lastnega znanja z visoko stopnjo dodane vrednosti. Na dan vstopa v inkubator podjetje ne sme biti starejše od 42 mesecev.