Vključitev v podjetniški Inkubator Sežana

JAVNI POZIV ZA VKLJUČITEV V PODJETNIŠKI INKUBATOR SEŽANA

Vabimo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja, da postanejo člani stimulativnega podjetniškega okolja in z našo pomočjo razvijajo inovativne podjetniške ideje.
V podjetniškem inkubatorju Sežana nudimo brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja, pomoč izkušenega osebja pri namestitvi in razvoju podjetniške ideje, trimesečno brezplačno uporabo delovnega mesta v coworking prostoru ter kasnejši ugoden najem poslovnih prostorov, mreženje z več kot petdesetimi podjetji…

POGOJI ZA SODELOVANJE:

Prijavijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne presega 3 let. Prednost imajo posamezniki, skupine ali podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA TER NAČIN PRIJAVE:

Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za sprejem v Inkubator, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe.
Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega jih bomo vključili v Inkubator Sežana.

ROK PRIJAVE IN POSTOPEK VKLJUČITVE

Vlogo za vključitev lahko oddate do 31. decembra 2019.
Postopek za vključitev v podjetniški inkubator Sežana je opredeljen v Pravilniku o postopku za sprejem v članstvo v podjetniški Inkubator Sežana.

PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Telefon: 05 7313 500
e-pošta: info@inkubator.si
osebno: Kraška ulica 2, 6210 Sežana, II. nadstropje