Delavnice za turistične ponudnike Krasa in Brkinov

By
1447
Delavnice za turistične ponudnike Krasa in Brkinov

Inkubator turizma želi oblikovati ustrezno poslovno okolje, ki bo spodbujalo podjetniško miselnost, dvigovalo poklicne kompetence in pripomoglo k razvoju inovativnih turističnih ponudb na tem območju. Izkazalo se je namreč, da so povezovanje, inovativnost in prilagodljivost ključni za dolgoročni uspeh podjetništva in turizma. 

Na brezplačne delavnice ste vabljeni vsi, ki vas tovrstna tematika zanima.

Program delavnic 
spodbujanja podjetništva
 v turizmu

OD IDEJE DO TURISTIČNEGA PRODUKTA

Predavateljica:
Polona Abram

22. 2. 2023, od 11.00 do 14.00

 • Razumevanje pomena uporabniške izkušnje.
 • Razumevanje in uporabo Design Thinking metodologije v praksi.
 • Pregled primerov reševanja izzivov turističnih produktov na Krasu in v Brkinih. Oblikovalsko razmišljanje za storitve.
 • Izkustvena delavnica izdelave prototipa produkta / storitve na praktičnem primeru.
 • Delavnica omogoči drugačen pogled na inoviranje, razvoj storitev in produktov ter predstavlja prednost pred konkurenco.

PERSONE KRAŠKEGA IN BRKINSKEGA TURIZMA

Predavateljica:
Mateja Boldin Zevnik 

1. 3. 2023, od 11.00 do 14.00

 • Identificiranje prave ciljne skupine (target audience) in idealnega kupca za turistične storitve in produkte na področju Krasa in Brkinov
 • Definicija ciljne persone/ idealnega kupca v praksi.
 • Kako sta povezana ciljna persona in ciljni marketing?
 • Pozicioniranje produkta, ki ustreza definirani personi – kako izpostaviti prave prednosti za vašo ciljno persono?
 • Kako in na kakšen način kreirati marketinška sporočila, ki nagovarjajo vašega idealnega kupca – dobra zgodba?

ANALIZA TRGA KRAŠKEGA IN BRKINSKEGA TURIZMA

Predavateljica:
Mateja Boldin Zevnik 

8. 3. 2023, od 11.00 do 14.00

 • Kako velik je pravzaprav naš trg?
 • Kaj moramo vedeti, ko vstopamo na nov trg?
 • Identifikacija in analiza top konkurentov.
 • Analiza tržne pozicije konkurence.
 • Produktna in cenovna analiza konkurence.
 • Marketinška analiza konkurence.

ZNAMČENJE TURISTIČNIH PRODUKTOV

Predavateljica:
Lilijana Mikluš

 

15. 3. 2023, od 11.00 do 14.00

 • Identiteta blagovne znamke:
  • Kaj je bistvo blagovne znamke v 3 besedah
  • Ažuriranje vizije, misije, aspiracij, obljub, vizualne identitete, konkurenčno okolje in odjemalci.
  • Katera od področij so pomembna, a še ne dovolj definirana?
 • Razvoj blagovne in storitvene znamke: danes, jutri.
 • Trženje: produkt, cena, promocija in prostor.
 • Akcijski plan

Delavnice se izvajajo v okviru projekta Inkubator turizma, ki je sofinancirana na podlagi 4. Javnega poziva LAS Krasa in Brkinov za izbor operacij iz naslova ukrepa 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)