Inkubator Sežana prejel nagrado za projekt Kreativni start-up

By
51
Inkubator Sežana prejel nagrado za projekt Kreativni start-up

20. junija 2022 se je zaključil izbor nominirancev za natečaj »Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva«, ki je namenjen vsem lokalnim, regionalnim in nacionalnim organom v EU in v pridruženih državah v okviru Programa za konkurenčnost in inovacije (CIP), Islandiji, Norveški, Srbiji in Turčiji.

Tako kot pretekla leta so tudi letos lahko sodelovali subjekti, ki izpolnjujejo merila za sodelovanje in sicer nacionalne organizacije, kraji, mesta, regije in skupnosti kot tudi javno-zasebna partnerstva med javnimi institucijami in podjetniki, izobraževalnimi programi in poslovnimi organizacijami.

V skladu s sprejetim Programom dela javne agencije SPIRIT Slovenija za leto 2022 na področju promocije podjetništva in ustvarjanja pozitivne klime za razvoj podjetništva, je bil po navodilih operativnega priročnika Evropske komisije pripravljen in 21. februarja, tako kot pri vseh ostalih članicah EU ter pridruženih članicah, objavljen Javni natečaj Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva.

Javni natečaj je bil objavljen v skladu z zahtevami in smernicami Evropske komisije, ki skozi nabor prijav želi:
▪ ugotoviti in priznati uspešne aktivnosti in pobude za spodbujanje podjetij in podjetništva,
▪ izpostaviti in razširiti primere najboljših podjetniških politik in praks,
▪ okrepiti zavest o vlogi podjetništva v družbi,
▪ opogumiti in spodbuditi potencialne podjetnike.

Inkubator Sežana si je prislužil nagrado v višini 3.000,00 eur s projektom “Kreativni start-up: Podjetniška šola za osebe z izgubo sluha” na področju »Odgovorno in odprto podjetništvo«.

Poleg Inkubatorja Sežana, sta prejela finančno nagrado v višini 3.000,00 EUR še projekt »Mosaic of Entrepreneurship« in projekt »PONI Gorenjska – podjetno nad izzive«. Oba bosta letos Slovenijo zastopala na izboru za Evropsko nagrado za spodbujanje podjetništva, ki bo predvidoma novembra letos v Pragi.

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)