Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti

By in
224
Javni poziv za uvajanje poslovne odličnosti

Namen in cilj javnega poziva, ki ga razpisuje SPIRIT Slovenija, je podpreti ciljne skupine pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov uvajanja poslovne odličnosti v podjetja po modelu EFQM, in sicer: svetovalne storitve, usposabljanje ključnih kadrov ter sodelovanje na EFQM nagradi za odličnost.

Upravičenci: Na poziv se lahko prijavijo velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe. Za opredelitev in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Rok za oddajo vlog: Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

Dodatne informacije v zvezi javnim pozivom in pri pripravi vloge ter pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podlicnost@spiritslovenia.si. Pooblaščena oseba za izvedbo javnega poziva s strani SPIRIT Slovenija je ga. Ana Mrzlikar.

Vir: SPIRIT Slovenija

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)