Jesenski rok za razpis SK75 je zunaj

By
31
Jesenski rok za razpis SK75 je zunaj

Razpis SK75 je namenjen inovativnim mladim podjetjem, ki želijo pospešiti svojo prodajo in se širiti na nove trge. Na razpolago je 75.000 evrov v obliki konvertibilnega posojila, ki ga pod ugodnimi pogoji omogoča Slovenski podjetniški sklad, neprecenljiva mentorska podpora ter vključenost v številne programe (internacionalizacija, KorpoStart, SK Growth Camp, HardwareSTART, itd.).

Razpisni pogoji:

 • podjetje ima inovativno poslovno idejo in s svojo rešitvijo cilja na globalni trg
 • je organizirano v obliki d.o.o.
 • ima vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas
 • ima sedež v Sloveniji
 • na dan prijave na razpis je starejše od 6 mesecev in mlajše od 5 let
 • že ustvarja prihodke.

Sredstva, pridobljena na razpisu, bodo podjetniki prejeli na poslovni račun v treh tranšah, zadnja najkasneje v sedmih mesecih po podpisu pogodbe s Slovenskim podjetniškim skladom. Ročnost posojila je 5 let, z možnostjo podaljšanja za največ 2 leti. Moratorij na odplačilo glavnice znaša 3 leta. Obrestna mera je fiksna – 4 %.

Rok prijave:

Pogoji sodelovanja v predselekciji

V program SK75 se lahko vključi vsak, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Ima inovativno poslovno idejo z globalnimi ambicijami.
 • Ima razvito rešitev, ki jo je že preizkusil pri prvih strankah oziroma zgodnjih uporabnikih.
 • Ima podjetniško ekipo (ni nujno, da je že dokončno sestavljena).
 • Je zavezan (ali se bo v prihodnosti zavezal) k uresničitvi ideje za 100% delovni čas.
 • Je pripravljeni delati po sodobnih metodologijah podjetništva.
 • Ima vsaj enega zaposlenega družbenika za polni delovni čas.
 • Ima ustanovljeno podjetje s sedežem v Republiki Sloveniji (pravna oblika d.o.o.), ki je na dan prijave na razpis starejše od šestih mesecev in mlajše od 5 let.

Za več informacij o razpisu SK75 so vsi zainteresirani vabljeni tudi na dva info dogodka:

V kolikor pa imate več konkretnih vprašanj pa si lahko rezervirate 15 min info klic z  Urbanom.

Vir: Start-up Slovenija

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)