Mikrokrediti za mikro in mala podjetja P7 2024

By
75
Mikrokrediti za mikro in mala podjetja P7 2024

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih povratnih virov financiranja miko in malim podjetjem z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Višina financiranja:

 • od 5.000 EUR do 25.000 EUR kredita
 • 100- odstotno kritje upravičenih stroškov poslovnih procesov in /ali projekta.

 

Pogoji za kandidiranje:

 • Status mikro ali malega podjetja (s. p., g.d., zadruga z omejeno odgovornostjo)
 • Najmanj 1 zaposlen za polni delovni čas
 • Podjetje ustanovljeno in deluje pred 1.1.2022
 • Bonitetna ocena vsaj SB7
 • Podjetje ne sme biti v težavah
 • Podjetje ne spada v izključen sektor
 • »de minimis«

 

Razpisni roki in način oddaje vloge

 • Oddaja vloge je elektronska, preko ePortalaSklada
 • Vlogo se lahko odda na naslednje prijavne roke:
  • 8.3.2024 do 14.00 ure
  • 8.4.2024 do 14.00 ure
  • oziroma do porabe vseh sredstev

Več informacij na Slovenski podjetniški sklad.

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)