Odprtje prenovljenega baročnega stopnišča na dvorišču gradu Štanjel

By
145
Odprtje prenovljenega baročnega stopnišča na dvorišču gradu Štanjel

Februarja letos je Občina Komen podpisala pogodba z Inkubatorjem Sežana in Izobraževalnim razvojnim središčem o obnovi raprezentančnega šest-ramnega kamnitega stopnišča s tremi nimfeji, ki vodijo iz osrednjega dvorišča do zgornjega palacija srednjeveškega gradu Štanjel.

Strogo simetrično monumentalno baročno stopnišče je bilo prvotno opremljeno s kamnito ograjo in tremi nišami s školjkasto oblikovanimi polkrožnimi zaključki. V niše so bili postavljeni trije kamniti kipi nimf, ki so nastali okoli leta 1700. Baročno stopnišče je bilo 1. 6. 1944 med bombardiranjem gradu delno porušeno. Ostalo je 20 stopnic, dve niši, kip in en del balustrade. Baročno stopnišče je bilo skladno z načrti konservatorke Nataše Šumi iz leta 1969 delno rekonstruirano. Ni bilo zaščiteno z ograjo in niše niso bile opremljene s kipi.

Ostanki kamnite ograje so bili februarja letos prepeljani v Sežano kjer so jih do nedavnega restavrirali študentiŽiga Dobrovoljc, Tjaša Cigoj, Denise Malec, Lan Pahor, Juri Tenze, Breda Ščuka in Yevhenija Pakhomchyk, absolventa Martin Kandido in Jakob Škbec in diplomanti iz Višje strokovne šole Sežana Matej Grižon, Sibila Leskovec, Rok V. Tanšek,  Petra Pika Može, Marko Krasovec, Špela Šedivy in Katja Juran.

Nad projektom prenove baročnega stopnišča ni le bdel, temveč je v vročih poletnih mesecih tudi sam vzel dleto in krempo v roke, kot je bilo običajno do sredine 19. stoletja, vodja projekta Anton Marn iz Inkubatorja d.o.o. Sežana, ki je vsak slehrni korak skrbno načrtoval in se posvetoval s profesorjema Damjanom Švaro in Matejem Perčičem iz Višje strokovne šole Sežan.

Konservatorsko restavratorski posegi na baročnem stopnišču gradu Štanjel so se izvajali skladno s kulturno-varstvenimi pogoji.

Stopnišče sedaj v polnosti in ponosno predstavlja osrednji komunikacijski in vedutni vezni člen dvorca, ki navezuje raznorodne sestavine gradu in podobo naselja Štanjel v celoto.

Obnova kamnitega stopnišča v številkah:

Na projektu je bilo opravili preko 3400 ur dela. Celotna stopnišče je sestavljeno iz 89 novih ročno obdelanih kamnitih elementov in 21 obnovljenih obstoječih kamnitih elementov baročne ograje. Skupna teža obnovljenega baročnega stopnišča znaša 10,3 tone.Stopnišče sedaj v polnosti in ponosno predstavlja osrednji komunikacijski in vedutni vezni člen dvorca, ki navezuje raznorodne sestavine gradu in podobo naselja Štanjel v celoto.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstvo za kulturo.
 
📷: Jasna Hrib, študentka Višja strokovna šola Sežana.
54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)