Poziv za vključitev v podjetniški inkubator

Vabimo vse zainteresirane bodoče podjetnike, nove podjetnike in podjetja, da postanejo člani stimulativnega podjetniškega okolja in z našo pomočjo razvijajo inovativne podjetniške ideje.

KAJ NUDIMO

  • Brezplačne podjetniške delavnice in izobraževanja.
  • Pomoč izkušenega osebja pri namestitvi in razvoju podjetniške ideje.
  • Trimesečno brezplačno uporabo delovnega mesta v coworking prostoru.
  • Kasnejši ugoden najem poslovnih prostorov, mreženje z več kot petdesetimi podjetji.

POGOJI SODELOVANJA

  • Prijavijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, katerih starost praviloma ne presega tri leta. 
  • Prednost imajo posamezniki, skupine ali podjetja, ki razvijajo, proizvajajo in tržijo inovativne izdelke ali storitve.

PRIJAVE

  • Kandidati morajo oddati izpolnjeno vlogo za sprejem v Inkubator, s kratkim opisom podjetniške ideje, ključnih potencialnih kupcev in trgov ter ekipe.
  • Prijavljene kandidate bomo povabili na razgovor, na podlagi katerega jih bomo vključili v Inkubator Sežana.
  • Vlogo za vključitev lahko oddate do 31. decembra 2021.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.