Promocija varnosti in zdravja na delovnem mestu

By
59
Promocija varnosti in zdravja na delovnem mestu

Visoki stroški, povezani z zdravjem in varnostjo pri delu, ovirajo gospodarsko rast in vplivajo na konkurenčnost podjetij. Slabi delovni pogoji, ki negativno vplivajo na splošno zdravje in varnost delavcev, pa predstavljajo breme za zaposlene, podjetja (npr. izgubljeni delovni dnevi, povišani stroški za nadomestila in zdravstveno varnost) in družbo. S tega vidika je smiselno, da podjetja omenjenemu področju posvetijo več pozornosti. Učinkovito upravljanje varnosti in zdravja v vseh pogledih ni le priložnost, temveč gospodarska nujnost za vsa podjetja.

Več: Promocija varnosti in zdravja na delovnem mestu

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)