RRC Koper z novim programom za bodoče podjetnike

By
188
RRC Koper z novim programom za bodoče podjetnike

Regionalni razvojni center s svojimi projekti spodbuja in podpira razvoj novih podjetnikov. V letu 2021 pričenjajo z izvedbo projekta PODJETNO NAD IZZIVE – PONI Obalno-kraška. Z njim bodo svetovalno, mentorsko ter finančno podprli posameznike, ki se na podjetniško pot šele odpravljajo.

Program PONI:

 • GLAVNI NAMEN: Podjetniško usposabljanje oseb, ki si želijo realizirati svojo podjetniško idejo. Cilj projekta je zagon novih podjetij.
 • CILJNA SKUPINA: Potencialni podjetniki (osebe s podjetniškimi idejami) ne glede na starost, spol in izobrazbo. Pogoj je, da izkazujejo namen in interes za podjetništvo.
 • VSEBINA: Udeleženci projekta bodo pri RRC Koper zaposleni za obdobje štirih mesecev. V tem času bodo pridobivali podjetniška znanja, ki so potrebna za samostojno podjetniško pot. Pod strokovnim mentorstvom in s pomočjo usposobljenih svetovalcev bodo izdelali poslovni model in poslovni načrt. Povezovali so bodo s podjetniki v spodbudnem in dobro opremljenem podjetniškem okolju.
 • VKLJUČITEV V PROJEKT: Vključitev v projekt bo potekala s prijavo na javni razpis za vključitev v projekt, ki bo objavljen na spletni strani RRC Koper. Med prijavljenimi kandidati bo izbranih do 11 oseb. V celotnem obdobju izvajanja bo v projekt vključenih 62 udeležencev.
 • OBDOBJE IZVAJANJA: Objavljenih bo 6 razpisov v obdobju 2020-2023. Javni razpisi bodo objavljeni predvidoma vsake štiri mesece.
 • CILJ PROJEKTA so novoustanovljeni poslovni subjekti (s.p., d.o.o. in druge oblike poslovnih subjektov). Rezultat, ki ga zasledujemo zajema vključitev 62 potencialnih udeležencev v program usposabljanja projekta PONI, izdelanih 62 novih poslovnih načrtov in na trgu prestavljenih minimalno sprejemljivih produktov ter 30 % (oziroma 19) novoustanovljenih poslovnih subjektov na območju obalno-kraške regije v celotnem obdobju.

1. JAVNI RAZPIS za vključitev v projekt Podjetno nad izzive – PONI Obalno –kraška (1. skupina)

Regionalni razvojni center Koper je objavil 1. javni razpis za vključitev kandidatov v projekt Podjetno nad izzive – PONI Obalno –kraška   (1. skupina).

Rok za prijavo je 18. 1. 2021.

Pogoji za vključitev:

 • poslovna ideja,
 • stalno ali začasno bivališče v eni izmed občin obalno-kraške regije,
 • pogojev glede stopnje izobrazbe ali starosti ni,
 • prijava v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje ni potrebna,
 • kandidat predhodno še ni bil vključen v katerekoli program Podjetno v svet podjetništva ali Podjetno, v svet podjetništva za problemsko območje v Obalno-kraški ali katerikoli drugi regiji,
 • izbran kandidat bo imel na dan vključenosti v projekt izpolnjene vse pogoje za podpis pogodbe o zaposlitvi na RRC Koper,
 • kandidat ima poravnave vse zapadle obveznosti do države,
 • kandidat odda vlogo za vključitev v projekt samo v obalno-kraški regiji.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA je dostopna na spletni strani: www.rrc-kp.si

Predstavitev razpisa bo potekala v petek, 8. 1. 2021, predvidoma ob 10.00 preko spletne aplikacije Zoom. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na elektronsko pošto tina.matekovic@rrc-kp.si. Povezavo do predstavitve in točen čas pričetka bomo sporočili 2 dni pred izvedbo predstavitve.

Dodatne informacije:
Regionalni razvojni center Koper, Ul. 15. maja 19, 6000 Koper
mag. Tina Matekovič, tina.matekovic@rrc-kp.si, 05 66 37 590

FINANCIRANJE PROJEKTA
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja 1 »spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij.«.

Vir: RRC Koper

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)