Slovenski načrt za okrevanje in odpornost

By
53
Slovenski načrt za okrevanje in odpornost

Evropska komisija je uradno prejela slovenski načrt za okrevanje in odpornost. Načrt določa reforme in javne naložbene projekte, ki jih Slovenija namerava izvesti s podporo mehanizma za okrevanje in odpornost.

Mehanizem za okrevanje in odpornost je ključni instrument v okviru instrumenta NextGenerationEU, tjnačrta EU za izhod iz krize zaradi pandemije COVID-19, tako da bo Evropa po njej močnejša.

Z njim bo zagotovljenih do 672,5 milijarde evrov za podporo naložbam in reformam (v cenah iz leta 2018). To je razdeljeno na nepovratna sredstva v skupni vrednosti 312,5 milijarde evrov in posojila v višini 360 milijard evrov. Dodelitev nepovratnih sredstev za vse države članice v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost v tekočih cenah je na voljo tukaj. Mehanizem bo imel ključno vlogo pri tem, da bo Evropa po krizi močnejša, ter pri zagotavljanju zelenega in digitalnega prehoda.

Slovenski načrt temelji na štirih prednostnih stebrih:

  • zeleni prehod,
  • digitalna preobrazba,
  • pametna, trajnostna in vključujoča rast,
  • zdravstvo in socialna varnost, vključno z naložbami in reformami na področju dolgotrajne oskrbe in socialnih stanovanj.

Projekti v načrtu bodo izvedeni do konca leta 2026, kar je obdobje veljavnosti mehanizma za okrevanje in odpornost. V načrtu je Slovenija predlagala  projekte na vseh sedmih evropskih vodilnih področjih (zagnati; prenoviti; napolniti; povezati, modernizirati; povečati; preusposabljati  in izpopolnjevati).

Predstavitev načrta je rezultat intenzivnega dialoga med Komisijo in slovenskimi organi, ki je potekal v zadnjih mesecih z namenom priprave ustreznega načrta.

Komisija bo načrt ocenila v naslednjih dveh mesecih na podlagi 11 meril iz uredbe in vsebino pretvorila v pravno zavezujoče akte. Ta ocena bo vključevala zlasti pregled, ali načrt prispeva k učinkovitemu obravnavanju vseh ali pomembnega dela izzivov, opredeljenih v zadevnih priporočilih za posamezne države, izdanih v okviru evropskega semestra. Komisija bo ocenila tudi, ali je v načrtu vsaj 37 % odhodkov namenjenih naložbam in reformam, ki podpirajo podnebne cilje20 % pa digitalnemu prehodu. Svet EU bo praviloma imel na voljo štiri tedne za sprejetje predloga Komisije.

Odobritev s strani Sveta bi omogočila, da se Sloveniji predhodno izplača 13 % od zaprošenih 1,8 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 0,7 milijarde evrov posojil v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost, pod pogojem, da začne veljati sklep o virih lastnih sredstev, ki ga morajo najprej odobriti vse države članice.

Komisija je zdaj prejela skupno 13 načrtov za okrevanje in odpornost. Še naprej bo intenzivno sodelovala s preostalimi državami članicami, da bi jim pomagala pri pripravi kakovostnih načrtov.

Vir: Evropska komisija

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)