Uvajanje družbene odgovornosti v poslovanje podjetja

By
16
Uvajanje družbene odgovornosti v poslovanje podjetja

Konceptu družbene odgovornosti se na splošno v zadnjih letih posveča vedno več pozornosti. Vedno bolj se namreč uveljavlja zavedanje, da smo kot posamezniki del družbe in s tem soodvisni drug od drug. Naša dejanja in prepričanja vplivajo na svet okoli nas in posledično je tudi družba, v kateri živimo, takšna, kot si jo ustvarimo. Najbolj osnovna definicija družbene odgovornosti je tako opredeljena kot obveznost človeštva, da uresničuje skupne cilje. Družbena odgovornost je namreč veliko več od dobrodelnosti; je tudi eno izmed orodij za dosego trajnostnega razvoja (zadovoljevanje potreb trenutnih generacij brez ogrožanja možnosti zadovoljevanja potreb naslednjih generacij). Slednje se najbolj odraža v svetu podjetništva. Podjetij, ki se zavedajo pomena družbene odgovornosti je iz leta v leto več, zato jo vključujejo v način poslovanja na vseh pomembnih področjih in funkcijah.

Več o članku: Uvajanje družbene odgovornosti v poslovanje podjetja

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)