V Bruslju predstavili Kreativni start-up

By
34
V Bruslju predstavili Kreativni start-up

Hitre in nujne preobrazbe, ki nas obdajajo, zahtevajo pogumno ukrepanje od podjetniških inovatorjev, subjektov podpornega okolja, oblikovalcev politik, financerjev in državljanov.

Kako evropska inovacijska skupnost izvaja spremembo, ki si jo želi v svetu? Kako se inovatorji in njihovi podporni akterji prilagajajo in spodbujajo k bolj zelenemu, odpornejšemu in povezanemu družbeno-gospodarskemu razvoju?

EU | BIC kongres EBN 2022 je 24. in 25. maja,  v Bruslju združil vodje podjetniških inkubatorjev, vodje podjetij, visoke vladne uradnike in strokovnjake za inovacije.

Teme kongresa EBN so bile: Prihodnost inovacij “Sproščanje ustvarjalnosti in krepitev vaše podjetniške teritorialne razporeditve”, “Ključne tehnologije za odzivanje na sedanje in prihodnje izzive” “Zelena, digitalna in poštena tranzicija”, “Perspektiva industrije in trga: kooperativne inovacije v korist potrošnikov in družbe v digitalnem svetu?”, “Boljša inkubacija: povezovanje akterjev inkubacije za vključujoče in socialno podjetništvo”, “Pot do evropskega digitalnega vodstva”, “Razširjanje evropskih inovacij” in “Pot do evropskega vodilnega položaja na področju inovacij”.

Na letošnjem kongresu EBN je svoj pečat pustil tudi Inkubator Sežana. Na panelu o socialnem podjetništvu, ki ga je vodil direktor Dorijan Maršič, je bilo govora o inkubacijskih programih za marginalizirane skupine. Maršilč je predstavil izkušnjo s Kreativnim star-up programom Inkubatorja Sežana za osebe z izgubo sluha.

Foto: EBN, Joao Carvalho

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)