Visoka strokovna šola za oblikovanje in fotografijo - Inkubator Sežana

Napovedujemo ustanovitev
Visoke strokovne šole za oblikovanje in fotografijo

Inkubator d.o.o. Sežana je z Izobraževalno razvojnim središčem že od ustanovitve obstoječe Višje strokovne šole njen najmočnejši zaveznik in podpora. Zadovoljstvo študentov s pridobljenim znanjem in njihova uspešnost v stroki ter potrjena kakovost izvedbe programov s strani Sveta nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), pa so nas sedaj postavili pred nov izziv, da šolo še izboljšamo.

Prve vpise načrtujemo v študijskem letu  
2024/2025.

Ustanovitev Visoke strokovne šole za oblikovanje in fotografijo v Sežani

V inkubatorju smo se odločili obeležiti 30. obletnico ustanovitve na povsem deloven način. Zato zadnje mesece intenzivno delamo na enem večjih ciljev zadnjih let – ustanovitvi Visoke strokovne šole za oblikovanje in fotografijo v Sežani.

Visoka strokovna šola bo nadgradnja obstoječe Višje strokovne šole ŠC Srečka Kosovela Sežana, ki izvaja programa oblikovanje materialov (kamen) in fotografija. Obstoječa šola je pri svojem delovanju izjemno uspešna in se po kakovosti ter strokovnosti lahko kosa tudi z visokošolskimi programi, zato je dolgo cilj in želja, da obstoječa programa tudi nadgradimo v visokošolska programa (1. bolonjska stopnja).

Programi 1. bolonjske stopnje

    • Oblikovanje kamna
    • Oblikovanje nakita
    • 3D oblikovanje
    • Fotografija in videografija
  •  
  •