Zaključek projekta Razvojno partnerstvo Villa Fabiani

By
66
Zaključek projekta  Razvojno partnerstvo Villa Fabiani

Zaključuje se LAS-ov projekt Razvojno partnerstvo Villa Fabiani, ki je nastal na pobudo vodilnega partnerja Zavoda za ohranitev in razvoj kulturne in naravne dediščine Domačije Fabiani v Kobdilju – “Zavod Fabiani”.

Ob zaključku projekta je bilo razvitih šest novih prehrambnih produktov.
 
Vzpostavljeno je podporno okolje, ki si stremi k odločnejšemu premiku k butični ponudbi z višjo dodano vrednostjo. Blagovna znamka je pridobila enotno celostno podobo.
 
Partnerji v projektu:
  • Vinska klet Pri Starčih – Tavčar: gin,
  • Zeliščno-etnološka domačija Belajevi: mešanica zelišč in groba sol,
  • Kmetija Buntovi: čaj kraške gmajne in
  • EKO kmetija Brinjevka: čili omaka, čebulna marmelada in čebula v teranu,
  • Društvo turističnih vodnikov Krasa in Brkinov ter Inkubator d.o.o. Sežana.

 

Inkubator d.o.o. Sežana je v okviru Razvojnega partnerstva so pripravili tri delavnice o tem, kako do novih produktov in storitev po meri kupcev, kako pristopati k prodaji, razviti odnose s kupci in pripraviti ponudbo zanje, kako se lotiti trženja, izdelati trženjsko strategijo ter razvijati blagovno znamko.

Projektnim partnerjem smo posredovali različna znanja, ki so usmerjena v pridobivanje novih inovativnih idej kreiranja in promocije produktov ter storitev, in  vzpostavitvi zdravih poslovnih okolij.

Blagovna znamka ima tudi enotno celostno podobo.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in RS v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

Foto: Villa Fabiani

 

18. 11. 2022

 

2. 12. 2021

 

25. 11. 2021

 

18. 11. 2021

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)