Bliža se zadnji razpis EIC Accelerator

By
152
Bliža se zadnji razpis EIC Accelerator

EIC Accelerator (prejšnji SME Instrument) je del pilotnega projekta Evropskega sveta za inovacije (EIC), ki podpira vrhunske inovatorje, podjetnike, mala podjetja in znanstvenike z možnostmi financiranja in pospeševanja storitev.

Shema podpira majhna in srednje velika inovativna podjetja z visokim tveganjem, ki so pripravljena razvijati in tržiti nove izdelke, storitve in poslovne modele, ki bi lahko spodbudili gospodarsko rast in oblikovali nove trge ali vplivali na obstoječe v Evropi in po svetu.

Aktivnosti lahko vključujejo preskuse, oblikovanje prototipov, potrjevanje, predstavitev in testiranje v resničnih razmerah ter replikacija trga. Če aktivnost zadeva predvsem tehnološko inovacijo, je za projekte predvidena stopnja tehnološke pripravljenosti (TRL) od 6 do 8.

Projekti običajno trajajo od 12 do 24 mesecev, v izjemnih in dobro utemeljenih primerih pa bi lahko bili daljši.

  • UPRAVIČENI PRIJAVITELJI: MSP s sedežem v državi članici EU ali pridruženi državi Obzorje 2020.
  • UPRAVIČENI STROŠKI: Stroški osebja, materialni stroški, potni in namestitveni stroški, stroški zunanjih izvajalcev in stroški opreme (sorazmerni delež amortizacije opreme). Projekti bodo prejeli od 0,5 do 2,5 milijona EUR v obliki nepovratnih sredstev.
  • ROK ZA ODDAJO VLOG: 7. oktober 2020
  • VEČ INFORMACIJ: EIC Accelerator funding opportunities