Financiranje podjetniških idej

By
1132
Financiranje podjetniških idej

Start-up podjetniki si lahko financiranje idej zagotovijo z različnimi sredstvi, ki jih ponujajo nacionalni in mednarodni financerji.

Na webinarju se boste seznanili z nekaterimi nacionalnimi in mednarodnimi razpisi ter prejeli informacijo kako poiskati mednarodne projektne partnerje prek borze Enterprise Europe Network.

Program

 • RAZPISI IN SPODBUDE SPIRIT Slovenija
  Irena Meterc, SPIRIT Slovenija, javna agencija
 • PRODUKTI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA
  Mateja Grobelnik, Slovenski podjetniški sklad
 • MEDNARODNI RAZPISI ter ISKANJE MEDNARODNIH PROJEKTNIH PARTNERSTEV PREK BAZE ENTERPRISE EUROPE NETWORK
  mag. Larisa Vodeb, Obrtno podjetniška zbornica Slovenije
 • PREDSTAVITEV MREŽE EBN 
  Dorijan Maršič, direktor Inkubatorja Sežana in član upravnega odbora EBN

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2020-22 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.