Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

By
47
Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

Slovenski podjetniški sklad mladim visokotehnološkim podjetjem s potencialom rasti in kreiranja novih delovnih mest omogoča pridobitev semenskega kapitala v višini 75.000 EUR v obliki konvertibilnega posojila.

Upravičenci:

  • mikro in mala podjetja organizirana kot d.o.o.,
  • starost podjetja od 1 do 5 let (od datuma registracije do oddaje vloge),
  • dokončan razvoj produkta/storitve, ki so ga že preizkusili pri novih strankah,
  • lasten razvoj in inovativni poslovni model,
  • prvi prihodki od prodaje produkta/storitve,
  • vsaj en zaposlen družbenik za polni delovni čas,
  • podjetje ne sme biti v težavah,
  • podjetje mora v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
  • podjetje mora biti registrirano v Republiki Sloveniji.

Upravičeni stroški: Vsi stroški namenjeni poslovanju in razvoju podjetja ter uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Poleg kredita tudi vsebinska podpora: Slovenski podjetniški sklad prejemnikom finančnih spodbud zagotavlja tudi intenzivno vsebinsko podporo v obliki mentorskega programa ter drugih specializiranih, intenzivnih in zaključenih podpornih programov. Osrednji cilj vsebinske podpore programa Startup Plus je povečanje in izboljšanje učinka finančnih spodbud sklada, namenjenih podjetjem v zgodnji fazi rasti.

Predselekcijski postopek: Priporočljivo je sodelovanje v predselekciji, saj lahko podjetje pridobi do 40 točk za potrebe javnega razpisa. Rok za prijavo v predselekcijo je 9. september 2020.

Rok za oddajo dokumentacije: 2. oktober 2020

Vir: Slovenski podjetniški sklad