Nagrada MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019

By in
258
Nagrada MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje Nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019. Prijavite se lahko vsi mladi, ki ste v letu 2019 diplomirali ali magistrirali ter ste v svojem zaključnem delu obravnavali tematiko, povezano z mladimi.

Namen razpisa

Na Mladinskem svetu Slovenije se zavedajo, da je v pripravo zaključnih del potrebno vložiti veliko napora, žal pa mnogo kvalitetnih del ostane neopaženih za ciljne javnosti. Z razpisom želijo:

 • spodbuditi mlade, da raziskujejo mladinsko področje ter tako sami prihajajo do relevantnih spoznanj, zaključkov in mnenj na področjih, pomembnih za mlade;
 • spodbujati pedagoške in mladinske delavce, da sodelujejo pri raziskovanju problematike mladih in mlade motivirajo za pripravo nalog s teh področij;
 • na enem mestu (v spletni knjižnici MSS) zbrati relevantno nastajajočo literaturo / raziskave o mladini in tako okrepiti svojo lastno teoretično bazo;
 • v dogovoru z avtorji na spletu objaviti njihova dela in spodbuditi mladinske delavce, raziskovalce in druge zainteresirane k uporabi nastalih del pri njihovem udejstvovanju.

Upravičenci

Prijavite se lahko vsi, ki:

 • ste v letu 2019 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,
 • ste v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in
 • ste bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

Način prijave

Prijavite se preko spletne prijavnice, ki je dostopna TUKAJ, najkasneje do ponedeljka, 17. februarja 2020. Prijavi je obvezno priložiti izjavo, ki jo najdete na koncu razpisa in jo podpisano ter skenirano naložite v spletno prijavnico ali pošljite po e-pošti na diplomske@mss.si. Prosimo, da vaše diplomsko / magistrsko delo  v elektronski obliki shranite pod imenom priimek_naslovdela.pdf in prav tako naložite v spletno prijavnico ali pošljite na naslov diplomske@mss.si. Podpisano izjavo lahko pošljete tudi po navadni pošti na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana. V kolikor imate težave s spletno prijavo ali nalaganjem dokumentov, se lahko obrnete na tel. št. 01 425 60 55 (Tanja Baumkirher) ali na diplomske@mss.si.

Način izbire nagrajencev

Kolegij MSS bo oblikoval strokovno komisijo, ki bo preučila prispele prijave ter se na podlagi mnenja komisije odločil o izbiri najboljšega dela v dveh kategorijah. Avtorici oz. avtorju bomo podelili:

 • za najboljše diplomsko delo – 300 evrov bruto,
 • za najboljše magistrsko delo – 400 evrov bruto.

Kolegij MSS si ob tem pridržuje pravico, da:

 • iz izbora izloči dela, ki po presoji Kolegija ne ustrezajo razpisnim pogojem,
 • nagrade ne podeli in da
 • podeli več nagrad oz. rangira določeno število najboljših prijav.

Ključni kriteriji za podelitev nagrade bodo aktualnost, uporabnost in pronicljivost diplomskega oz. magistrskega dela. Odločitev Kolegija je dokončna.

Razglasitev nagrajenih del

V marcu ali aprilu 2020 bodo na svečani prireditvi razglasili prejemnici oz. prejemnika nagrade, na katero bodo povabili vse prijavljene in njihove mentorje. Za vsa dela, ki jih bodo prepoznali kot relevantna za področje mladine, bodo avtoricam oz. avtorjem podelili priznanja za sodelovanje. Ob tej priložnosti bodo tudi izpostavljena in predstavljena zanimiva spoznanja iz izbranih prijavljenih del.

Priznanja bodo prejeli tudi najbolj prizadevni mentorji.

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)