Pomagajte pri razvoju programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja

By
109
Pomagajte pri razvoju programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja

V sklopu projekta Munera 3 (2018–2022) se izvajajo različni programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene in sicer kor dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije. Cilj projekta je izboljšanje kompetenc zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, izboljšanje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter omogočanje boljšega osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Koordinatorji projekt so za namen ugotavljanja potreb podjetij po nadaljnjem poklicnem usposabljanju zaposlenih pripravili vprašalnik. Rezultati raziskave bodo v pomoč pri razvoju novih programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, v katere želijo vključiti vsebine, ki jih podjetja dejansko potrebujejo.

Izpolnjevanje vprašalnika traja približno 10 minut.

Povezava do ankete za delodajalce: https://1ka.arnes.si/a/18094

54321
(0 glasov. Povprečno 0 od 5)