Pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

By
157
Pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

SPIRIT, javna agencija razpisuje sredstva za pomoč podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju v času prvega vala epidemije (12. 3. 2020 – 31. 5. 2020), ko gospodarski subjekti zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov, ki so posledica epidemije in svetovne pandemije COVID-19, niso mogli ustvarjati prihodkov oz. so te ustvarjali v bistveno manjšem obsegu, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali in v pogojih ogrožene likvidnosti in plačilne sposobnosti podjetij postavljali v izredno kritično situacijo njihovo ohranitev.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški):

  • Omrežnina in prispevki za dobavo električne energije,
  • Omrežnina in prispevki za distribucijo plina oz. energentov,
  • Strošek omrežnine za oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadkov in čiščenje odplak,
  • Stroški za odvoz, zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov (smeti) in povezani stroški,
  • Stroški telekomunikacijskih priključkov (fiksni del),
  • Stroški najemnin najemodajalcev,
  • Stroški nujnega rednega vzdrževanja infrastrukture, objektov in opreme,

za obrate, v katerih se vrši prizadeta dejavnost.

Rok za oddajo vlog: 23. 4. 2021 do 18:00 ure.

Več o javnem razpisu

SPIRIT SLOVENIJA - JAVNA AGENCIJA - Odprte hiše Slovenije