Spodbujanje zaposlovanja v občini Sežana

By
1001
Spodbujanje zaposlovanja v občini Sežana

Sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za sofinanciranje novih zaposlitev (ukrep 1) ter sofinanciranje samozaposlitev (ukrep 2).

Razpis:

Vrednost razpisa: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2021 znaša 66.000,00 EUR, od tega za:

  • ukrep 1: 16.000,00 EUR
  • ukrep 2: 50.000,00 EUR

Višina sredstev sofinanciranja znaša:

  • ukrep 1: do 4.000,00 EUR
  • ukrep 2: do 4.000,00 EUR

Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški za realizacijo samozaposlitve povezani z izvajanjem dejavnosti: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme.

Rok za predložitev vlog: do vključno 27. 8. 2021

Dodatne informacije: Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, Kontaktna oseba: Janja Kristančič (soba št. 67), Tel: (05) 731-01-20.