Pridobivanje sredstev iz programov EU za start-upe

By
722
Pridobivanje sredstev iz programov EU za start-upe

Dogodek za start-upe in njihove zaposlene

Inkubator Sežana v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT v okviru Programa podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Slovenji v letih od 2018 do 2019 »SIO 2018-2019« organizira brezplačni dogodek

Pridobivanje sredstev iz programov EU za start-upe

Evropska finančna sredstva so dostopna najrazličnejšim podjetjem vseh velikosti in sektorjev – podjetnikom, zagonskim podjetjem, mikro podjetjem, malim in srednjim podjetjem, kakor tudi velikim podjetjem ter lahko predstavljajo dodaten vir financiranja razvoja. Na delavnici se boste seznanili s pridobivanjem nepovratnih sredstev iz programov EU, ki so primerna predvsem za start-upe.

Magistra politoloških znanosti Larisa Vodeb se je takoj po diplomi pričela ukvarjati z vodenjem različnih razvojnih projektov, ki so bili financirani iz EU sredstev. V 2005 se je po delu pri Delegaciji Evropske komisije in delu pri evropski svetovalni družbi WMEB pridružila Obrtni zbornici Slovenije, kjer opravlja delo vodje EU programske skupine in svetovalke za področje pridobivanja evropskih (ne)povratnih finančnih sredstev za podjetja in institucije podpornega okolja ter svetuje podjetjem, obrtnikom in ostalim gospodarskim subjektom s področja pridobivanja nepovratnih in povratnih oblik pomoči za uresničevanje njihovih poslovnih idej in identifikacijo primernih evropskih programov, ki posredno ali neposredno sofinancirajo podjetništvo.

KDAJ: četrtek, 22. novembra 2018, od 15.00 do 16.30

KJE: Inkubator Sežana, Kraška ulica 2, Sežana

VSEBINA:

Pregled EU sistema javnih finančnih spodbud:

  • Proračun EU in vrste EU sredstev (centralizirani, decentralizirani)
  • Oblike finančnih spodbud (povratne, nepovratne)
  • Vrste financerjev
  • Vrste upravičenih projektov
  • Informacijski viri

Sistem javnih razpisov v Sloveniji:

  • Javni financerji in eko sistem za start upe
  • Pregled razpisov strukturnih skladov od 2018 dalje
  • SPS in Program mladi
  • Iniciativa Start up Slovenija

Dogodek je brezplačen. Prijave sprejemamo do torka, 20. novembra 2018, na e-mail info@inkubator.si  ali telefon  (05) 73 13 500.

Aktivnosti Inkubatorja Sežana v okviru operacije SIO-INKSEŽANA-2018-19 sofinancirata  Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast.

54321
(2 glasov. Povprečno 5 od 5)